Το HEGREN JUICE BAR είναι μια πιστοποιημένη δημιουργία κατασκευασμένη εξολοκλήρου από τη HEGREN.

Είναι ένας αυτόματος πωλητής χυμών κατάλληλος για γυμναστήρια, ξενοδοχεία, μεγάλες επιχειρήσεις και διάφορους χώρους μαζικής εστίασης.